FUNDING
Quantum LEAP (Learning English for Academic Purposes) has been funded by the following institutions through the projects below:

Institution: Universitat Rovira i Virgili - Projectes d'innovació docent
Project: Millora i pilotatge de Quantum LEAP (Learning English for Academic Purposes), un entorn virtual d’aprenentatge d’anglès a la Universitat.
Amount: 3,000 €
Years: 2011-2013
Coordinator: Carmen Rueda Ramos

Institution: Generalitat de Catalunya - Projectes per a la millora de la qualitat docent de les universitats catalanes per a l'any 2010 (MQD)
Project: Implementació i pilotatge de l'entorn virtual d'aprenentatge Quantum LEAP (Learning English for Academic Purposes), com a eina per a la millora de la comunicació acadèmica en anglès a les universitats catalanes.
Amount: 8,000 €
Years: 2011-2012
Coordinator: Elisabet Arnó Macià

Institution: Universitat Politècnica de Catalunya - Projectes de millora de la docència
Project: Implementació i pilotatge de l'entorn virtual d'aprenentatge Quantum LEAP (Learning English for Academic Purposes), com a eina per a la millora de la comunicació acadèmica en anglès a la UPC.
Amount: 7,000 €
Years: 2011-2012
Coordinator: Elisabet Arnó Macià

Institution: Generalitat de Catalunya - Projectes per a la millora de la qualitat docent de les universitats catalanes per a l'any 2007 (MQD)
Project: "Quantum LEAP: Learning English for Academic Purposes. Eines i recursos digitals per la millora de l'aprenentatge de l'anglès a la universitat dins el nou marc de l'EEES."
Amount: 5,160 €
Years: 2007-2009
Coordinator: Elisabet Arnó Macià

Institution: Universitat Politècnica de Catalunya - Ajuts a projectes de millora de la docència 2007 (PMD 2007)
Project: Desenvolupament i pilotatge de l'entorn Quantum LEAP (Learning English for Academic Purposes) per a l'aprenentatge d'anglès a la universitat.
Amount: 6,000 €
Years: 2007-2008
Coordinator: Elisabet Arnó Macià

Institution: Universitat Rovira i Virgili. Ajut d'Innovació docent 2007
Project: Tutorial online interactiu i multimèdia per la millora de la pronunciació de la llengua anglesa
Amount: 3,000 €
Years: 2007-2008
Coordinator: Joaquín Romero Gallego

Institution: Universitat Politècnica de Catalunya - Desenvolupament del component específic de la planificació estratègica de les unitats bàsiques 2006
Project: "Quantum LEAP: Learning English for Academic Purposes". Un entorn virtual per a l'aprenentatge d'anglès acadèmic a la universitat adaptat al model docent de l'EEES i a les directrius del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües.
Amount: 10,500 €
Years: 2006-2008
Coordinator: Elisabet Arnó Macià

Institution: Universitat Politècnica de Catalunya - Ajuts a projectes de millora de la docència 2005-2006
Project: "Quantum LEAP: Learning English for Academic Purposes". Eines i recursos digitals per la millora de l'aprenentatge d'anglès a la universitat dins del nou marc de l'EEES.
Amount: 5,653 €
Years: 2006-2008
Coordinator: Antonia Soler Cervera

Institution: Generalitat de Catalunya - Projectes per a la millora de la qualitat docent de les universitats catalanes per a l'any 2005 (MQD)
Project: "Quantum LEAP: Learning English for Academic Purposes". Desenvolupament de material didàctic interactiu multimèdia en format web i DVD per a l'aprenentatge autònom d'anglès d'estudiants universitaris.
Amount: 6,000 €
Years: 2005-2007
Coordinator: Carmen Rueda Ramos

Institution: Universitat de Lleida - Ajuts a projectes per la milllora de la qualitat docent 2005
Project: "Quantum LEAP: A multimedia English course for university students. Desenvolupament de material didàctic interactiu en format multimedia per a l'aprenentatge autònom de l'anglès per a estudiants universitaris"
Amount: 1,800 €
Years: 2005-2006
Coordinator: Lurdes Armengol Castells

Institution: Universitat Politècnica de Catalunya - Ajuts a projectes de millora de la docència 2003-2004
Project: "Quantum LEAP: A Multimedia English Course for University Students. Desenvolupament de material didàctic interactiu multimèdia en format CD-ROM per a l'aprenentatge autònom d'anglès per a estudiants tècnics"
Amount: 4,076 €
Years: 2004-2005
Coordinator: Elisabet Arnó Macià

Institution: Universitat de Lleida – Ajuts a projectes per la milllora de la qualitat docent 2004
Project: "Quantum LEAP: A multimedia English course for university students. Desenvolupament de material didàctic interactiu en format multimedia per a l'aprenentatge autònom de l'anglès per a estudiants universitaris"
Amount: 2,300 €
Years: 2004-2005
Coordinator: Enric Llurda Giménez

Institution: Generalitat de Catalunya - Projectes per a la millora de la qualitat docent de les universitats catalanes per a l'any 2003 (MQD)
Project: "Quantum LEAP: A Multimedia English Course for University Students. Desenvolupament de material didàctic interactiu multimèdia en format CD-ROM per a l'aprenentatge autònom d'anglès per a estudiants tècnics"
Amount: 9,345 €
Years: 2003-2005
Coordinator: Elisabet Arnó Macià